Vermindert uw medicatie tegen eczeem de werking van het Covid19-vaccin?


De grootschalige vaccinatiecampagne tegen Covid19 (SARS-CoV-2 virus) van de bevolking begint nu echt op gang te komen, met meer dan een 1 200 000 mensen gevaccineerd voor de eerste maal en meer dan 500 000 mensen tweemaal. 
Veel eczeempatiënten nemen medicatie die op de een of andere manier delen van hun immuunsysteem onderdrukt, aangezien eczeem een verkeerde reactie is van het immuunsysteem in de huid. Na een verwarrende passage in een advies van de Hoge Gezondheidsraad, over het afbouwen van dergelijke medicatie voor de Covid19-vaccinatie om een succesvolle bescherming te bekomen, gingen we te rade bij het UZGent. 
Kan een immunosuppressieve of immunomodulaire medicatie voor de huid de immuunreactie – en dus de goede werking – van het Covid19-vaccin inderdaad verminderen? En zo ja, is het wenselijk om bepaalde therapieën tijdelijk te onderbreken, weegt dit op tegen het risico op zwaardere eczeemklachten? 

vaccin


Onderzoekers van het UZGent bogen zich reeds over deze vraag. Bij de meeste medicijnen voor dermatologiepatiënten die werden onderzocht in combinatie met het toedienen van het klassieke griepvaccin of andere vaccins, werd geen nadelig effect op de immuunreactie vastgesteld.
Mensen die momenteel een therapie volgen van corticosteroïden, dupilumab of tralokinumab hoeven niet te vrezen: er is slechts een licht (in het geval van cortisone) tot zelfs geen verminderde werking vastgesteld van vaccins. Uw immuunsysteem zal naar alle verwachtingen voldoende antistoffen aanmaken na vaccinatie om u te beschermen tegen Covid19.
Voor ciclosporine kan voor de zekerheid overwogen worden om de therapie te onderbreken 3 dagen voor het vaccin (94% van de medicatie is dan afgebroken) tot 2 weken na vaccinatie. Er zijn echter geen data hierover beschikbaar. Of dit wenselijk is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dus bespreek het met uw behandelend arts.


Bron: Speeckaert et al, Successful SARS-Cov-2 vaccination in patients receiving systemic drugs for skin disorders: should we continue, interrupt, or settle for reduced efficacy?, in: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.