Onderzoeksoproep Chronische zorg

De onderzoekslijn chronische zorg binnen de expertisecel Healthy Living van de UC Leuven-Limburg
voert momenteel een onderzoek naar kindparticipatie in de zorg. De doelgroep bestaat uit kinderen
die lijden aan een fysieke chronische aandoening en hiervoor geregeld (medische) consulten krijgen.
Om een grondig zicht te krijgen op de wensen van de kinderen m.b.t. deelname aan de zorg en op de
gangbare praktijk er van, organiseren we creatieve sessies met groepen van kinderen tussen 9 en 12
jaar oud. De creatieve sessies zijn sessies waarbij kinderen al spelenderwijs hun gevoelens en wensen
met betrekking tot deelname aan de zorg kunnen uiten.

De creatieve sessies gaan door op maandag 12 februari op de campus Gasthuisberg in een groep van
kinderen en een sessie duurt hoogstens 1,5 uur. We voorzien in een aanpalend lokaal een wachtzaal
voor de ouders zodat u kort in de buurt kan blijven tijdens de uitvoering van het onderzoek. Vooraf
aan deelname wordt een geïnformeerde instemming voor de kinderen en een geïnformeerde
toestemming voor de ouders voorzien. De inhoud van de co-creatiesessies wordt anoniem verwerkt.
Het zich kandidaat stellen voor het onderzoek en het indienen van de instemming/toestemming kan
via email gebeuren. Het kind en ouders beslissen zelfstandig om al dan niet deel te nemen. Deelnemen
aan het onderzoek is geheel vrijwillig, het kind kan op elk moment uit het onderzoek stappen zonder
hiervoor een reden te moeten geven.

 

Ons onderzoek werd voorgelegd aan en goedgekeurd door het medisch ethisch comité van UZ Leuven.
Na afloop van ons onderzoek, voorzien voor september 2018, bezorgen we u indien gewenst een
verslag van onze bevindingen.

Conform de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, is de
opdrachtgever – UC Leuven – zelfs foutloos, aansprakelijk voor alle schade die de deelnemer of zijn
rechthebbenden opliepen en die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband vertoont met het
experiment. UC Leuven heeft een verzekering afgesloten die deze aansprakelijkheid dekt. Indien uw
kind schade zou oplopen ten gevolge van zijn/haar deelname aan deze studie zal die schade bijgevolg
worden vergoed conform de Belgische wet van 7 mei 2004.

Indien uw kind wenst deel te nemen aan het onderzoek of indien u meer informatie wenst, dan kan u
contact opnemen met de onderzoekers (ilse.ackermans@ucll.be of katja.swinnen@ucll.be).

UC Leuven-Limburg
Groep Gezondheid en Welzijn • Campus Gasthuisberg
Herestraat 49 • 3000 Leuven • 016/375200