Dupilumab, nieuwe behandeling voor eczeem binnenkort beschikbaar.

Op 20 juli heeft het Europees Agentschap voor medicijnen een positief advies gegeven voor het eczeem medicijn Dupilumab.   Dupilumab is de eerste nieuwe behandelmethode voor constitutioneel eczeem sinds meer dan 10 jaar. Dankzij de ontwikkeling van Dupilumab heeft men ook meer inzicht in het onderliggende mechanisme van eczeem.

Als alles goed gaat zal de Europese Commissie in september het medicijn goedkeuren voor de Europese markt. Dupilumab is in eerste instantie bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder, met matig tot ernstig constitutioneel eczeem, die met de traditionele therapieën niet het gewenste effect kunnen bereiken.

Dupilumab een biological, dat zijn geneesmiddelen die bestaan uit natuurlijke eiwitten of fragmenten hiervan of synthetische peptiden.  Het middel remt heel specifiek de afweer (interleukine 4 en 13). Wetenschappelijke studies laten zien dat ongeveer 50% van de patiënten bij het gebruik van Dupilumab een grote verbetering van het eczeem kent.

Omdat Dupilumab een antilichaam bevat dat door de spijsvertering wordt afgebroken, moet het via een injectie worden toegediend.

Het medicijn geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. Naast irritatie van de injectieplaats, is de meest gemelde bijwerking conjunctivitis, een ontsteking van het slijmvlies van het oog (1 op de 20 patiënten). Meestal was deze bijwerking mild van aard.

Bron: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004390/smops/Positive/human_smop_001179.jsp&mid=WC0b01ac058001d127 – VMCE & Medicalfacts.nl