Een nieuwe aanpak voor de behandeling van eczeem?

Het is al langer geweten dat er vaak  een duidelijk verband is tussen eczeem en de aanwezigheid van bacteriën, het gaat dan vooral over de bacterie Staphylococcus (S.) aureus. Deze bacterie is zowat de grootste oorzaak van huidinfecties.

Bij eczeem is de huid extra gevoelig voor prikkels, waarbij de S. aureus bacterie de belangrijkste prikkel is, die zorgt voor een overdreven immuunrespons. Dit leidt tot jeuk, roodheid, krabben, het niet kunnen slapen en dus tot een sterk verminderde levenskwaliteit.

Prof. Dr. Martin Loessner van de universiteit van Zürich ontdekte hoe endolysines ingezet kunnen worden om alleen de ongewenste bacteriën te vernietigen. Het grote voordeel hier is dat endolysines enkel de slechte bacteriën bestrijden en de goede intact laten. Daarnaast is er geen resistentie tegen endolysines. Dit is een groot voordeel en belangrijk verschil met de traditionele behandelingen met antibiotica, waartegen vaak resistentie optreedt. Dit maakt een langdurig gebruik van dit nieuwe middel mogelijk en kan de levenskwaliteit van mensen met eczeem enorm verbeteren.

de S Aureus bacterie

Het Nederlandse biotechnologiebedrijf Micreos ontwikkelt de technologie met endolysines voor medicinaal gebruik. Het eerste endolysine dat beschikbaar is gekomen voor gebruik bij mensen heet Staphefekt, dat heel gericht alleen de bacterie S. aureus doodt en de goede bacteriën met rust laat. Staphefekt is het werkzame ingrediënt in huidproducten met de merknaam Gladskin, die gebruikt kunnen worden wanneer de bacterie een rol speelt. Dit gaat van dermatologische toepassingen tot MRSA infecties – ook bekend als de ziekenhuisbacterie – maar ook bij huidaandoeningen als eczeem en vormen van rosacea en acne. Hiermee is een nieuwe aanpak van infectieziekten en huidaandoeningen begonnen, die los van hormoonzalven kan worden gebruikt. Veel mensen kunnen hier baat bij hebben.

Wij waren uiteraard nieuwsgierig naar dit nieuwe revolutionaire product Gladskin, en trokken met enkele vragen naar de producent Micreos.

Is men op zoek gegaan naar een specifieke eczeembehandeling?

Het is net andersom geweest. Micreos is op deze toepassing gekomen door producten op de markt te brengen die gericht bacteriën elimineren, zoals Salmonella, Listeria, de ziekenhuisbacterie MRSA. Dan vroeg men zich af waar deze bacterie nog meer problemen veroorzaakt en wat ze daaraan kunnen doen. In feite wordt iedere infectie voorafgegaan door kolonisatie en die kolonisatie met S. aureus vind je bij bijna alle eczeem-patiënten op de huid. Als die op de huid zit, dan is er al een basis, en je kunt daartegen niet structureel antibiotica gebruiken, omdat die niet geschikt zijn voor langdurig gebruik. Bij endolysines, gaat men gericht de Staphylococcus aureus die de infectie veroorzaakt elimineren en men ziet heel snel een verlichting van symptomen. Houd er wel rekening mee dat hoe erger de eczeem is, hoe meer geduld men moet hebben. In de laatste onderzoeken via patiëntenverenigingen in Duitsland en Nederland blijkt echter dat zo’n 90% van de mensen die effecten ervaart en zo’n 50% aangeeft minder cortico-steroïden nodig te hebben. Bij velen is er al binnen enkele dagen resultaat zichtbaar, die resultaten zijn heel bemoedigend.

Je kan dus stellen dat veel eczeempatiënten hun roodheid en infecties kunnen verklaren aan de bacterie Staphylococcus aureus, maar er zullen toch ook heel wat eczeempatiënten zijn die een heel andere kolonisatie en een andere infectie hebben. Zijn zij dan geholpen door de Gladskin producten?
Het actieve ingrediënt in de Gladskin-producten is Staphefekt, dat zich richt op één specifieke bacterie, de S. aureus. Als die bacterie niet aanwezig is, kan Gladskin geen effect hebben. De laatste jaren is echter duidelijker geworden dat bij meer dan 80% van de mensen die eczeem hebben, de bacterie S. aureus de klachten veroorzaakt. Sommigen zullen nog corticosteroïden nodig hebben, maar bij mensen met licht tot matig eczeem zal dit minder tot zelfs niet meer nodig zijn. Men heeft zich altijd gericht op de huid goed vochtig en vettig houden en op het onderdrukken van het uiteindelijke resultaat, nl. de immuunreactie, maar nu kunnen we door deze nieuwe aanpak de prikkel weghalen.
Mensen die tegelijkertijd met Gladskin ook cortisonencrèmes moeten gebruiken, moeten eerst de Gladskin crèmes gebruiken en die laten intrekken en pas daarna de andere crèmes smeren. Het actieve bestanddeel van de Gladskin producten, Staphefekt, is namelijk een groot eiwit en als de corstisonenzalf te vet is, dan komt het eiwit daar niet doorheen en bereikt het dus niet de huid.

Het is leuk om deze nieuwe benadering te zien. Er zijn weinig evoluties die zo rechtstreeks en zo snel ten bate van de patiënt kunnen zijn. Kan je toelichten wat het eigenlijk mechanisme is?
Deze nieuwe benadering van endolysinetherapie heeft geen impact op het zogenaamde ‘micro-bioom’, de goede bacteriën op de huid en in ons maag-darmkanaal die essentieel zijn voor onze gezondheid. Met deze aanpak heb je misschien geen of minder corticosteroïden nodig, en geen antibiotica, die bijwerkingen kunnen hebben en resistentie veroorzaken. Endolysines komen al miljoenen jaren voor in de natuur. Ze komen van de faag, een micro-organisme dat bacteriën gebruikt om zich voort te planten. De faag bindt zich aan de bacterie en injecteert zijn DNA, waardoor in de bacterie babyfagen ontstaan. Deze nieuwe fagen moeten uit die bacterie komen om de volgende bacterie in te gaan. Dat gebeurt door de bacterie van binnenuit open te knippen en het schaartje waarmee die dat doet, dat enzym, dat is een endolysine. Door de bacteriewand kapot te knippen, knapt die bacterie en is die bacterie ook dood, zo komen nieuwe fagen vrij. Je hebt alleen het schaartje nodig en niet de volledige faag om de bacterie te doden. En dat schaartje, dat is Staphefekt.

gladskin

Gladskin heeft op dit moment de crème en de gel. Kan Staphefekt ook aangebracht worden d.m.v. een vloeistof? Want soms komt eczeem ook voor op de hoofdhuid en dat is moeilijk te behandelen met een gel of crème.

Er wordt geëxperimenteerd met o.a. lotions en sprays die ook op de hoofdhuid kan toegepast worden, uiteraard met zo min mogelijk conserveringsmiddelen want daar kunnen mensen ook allergisch voor zijn.

Zijn er nog andere vakgebieden waarop Staphefekt toepasbaar is? Zoals wond-infecties met de ziekenhuisbacterie, nog andere?
Er komen steeds meer reacties van gebruikers en soms zelfs over nieuwe toepassingsmogelijkheden.
Er wordt verder onderzoek gedaan naar toepassingen voor geïnfecteerde acne, rosacea, psoriaris, ook voor chronische wonden, doorligwonden, diabetes, brandwonden. Een groot percentage wordt besmet door Staphylococcus aureus, en de resistente vorm daarvan, de bekende MRSA, wordt door Staphefekt even snel gedood als de niet-resistente variant. Het zou fantastisch zijn als die wonden schoon kunnen gehouden worden en die bacterie niet naar binnen kan slaan en dan die ernstige infectie zou kunnen veroorzaken.

Zijn er specifieke plannen voor de Belgische markt?
De eerste toepassingen van endolysinetherapie zijn als Gladskin crèmes op de markt. Je kan ze online bestellen op https://www.gladskin.com/nl/ en ze zijn verkrijgbaar in de Nederlandse apotheken. Voorlopig zijn de producten niet in de Belgische apotheken, maar online bestellen kan uiteraard ook vanuit België. We versturen nu al regelmatig onze producten naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Hartelijk dank voor het gesprek!

Werkt het echt hoor ik u denken?  Aan eczeem geen gebrek bij onze vrijwilligers dus wij testen het voor u uit.  Binnenkort ons uitgebreide verslag van onze ervaringen met Gladskin!