Kunnen prebiotica en probiotica eczeem tegengaan?

Onderzoek wijst uit dat het geven van probiotica aan jonge kinderen eczeem kan tegengaan als het gegeven wordt in de eerste 3 levensmaanden van kinderen met hoog risico.

Uit de ontlasting van 3 maanden oude kinderen vond men hogere concentraties butyraat bij gezonde kinderen in vergelijking met kinderen die later eczeem ontwikkelden. De eczeem ontwikkelde zich meestal pas na het eerste levensjaar.

Onderzoekers concluderen dat deze uitkomst de rol benadrukt die bacteriële metabolieten (stofwisselingsproducten) kunnen spelen in de ontwikkeling van het immuunsysteem, zelfs al vóórdat een allergie-aandoening zich klinisch manifesteert.

Butyraat (boterzuur) is een vetzuur dat geproduceerd wordt door darmbacteriën.
Het stimuleert de groei van lactobacillen en bifidobacteriën, die o.a. zorgen voor een gezonde darmwand en ontsteking van de darmwand voorkomt.

Onderzoekers denken dat het geven van een probiotisch mengsel leidt tot hogere concentraties butyraat met als gevolg een verminderde ontwikkeling van eczeem die werd waargenomen bij de kinderen.

Bronnen: